Katalog a cenník

Pre tlačenú verziu katalógu, kontaktujte vedúci odbytu:
Monika Říhová, tel:+420 724 486 493, email: monika.rihova@kinexmeasuring.com

Z cenníka poskytujeme zľavy pre:

  • obchodníkmi
  • veľké strojárenské prevádzky
  • veľkoobchody
  • exportérov

bližšie podrobnosti poskytne obchodný riaditeľ:
Jiří Ješina, tel. 724 486 309, email: jiri.jesina@kinexmeasuring.com

  NOVINKA! Hľadáte riešenie pre bezdrôtové meranie? Online systém bezdrôtového zberu dát, kontrola meracieho procesu v reálnom čase.