Kapitálové prepojenie

Riadiaci orgány spoločnosti KINEX Measuring a.s.

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Petr Smrž - předseda
Ing. Jiří Frolka
Jiří Ješina

Dozorná rada

Ing. Dana Haľamová
Ing. Igor Kováč, PhD.
Jan Říha
  NOVINKA! Hľadáte riešenie pre bezdrôtové meranie? Online systém bezdrôtového zberu dát, kontrola meracieho procesu v reálnom čase.