Kapitálové prepojenie

Riadiaci orgány spoločnosti KINEX Measuring a.s.

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Jiří Frolka - předseda
Jan Říha
Miroslav Levko

Dozorná rada

Ing. Dana Haľamová
Ing. Igor Kováč, PhD.
Ing. Petr Smrž
  NOVINKA! Hľadáte riešenie pre bezdrôtové meranie? Online systém bezdrôtového zberu dát, kontrola meracieho procesu v reálnom čase.