Contacts

KINEX Measuring s.r.o.

registered under number: C188127 in Prague
ID no: 24201375, VAT no: CZ24201375

Technology Center Běchovice
Podnikatelská 586
CZ-190 11 Prague 9
Czech Republic

email: kinex@kinexmeasuring.com,
web: www.kinexmeasuring.com
e-shop: http://shop.kinexmeasuring.com


Miloš Hons Sales & Purchase Manager +420 778 014 145
Liliana Doležalová Assistant Manager +420 792 397 057
Orders
Orders please send to e-mail: orders@kinexmeasuring.com
Invoicing
Invoices please send in PDF format to e-mail: invoice@kinexmeasuring.com

Bank details:

Payment in EUR 5031082275/0900
IBAN: SK24 0900 0000 0050 3108 2275
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s., Bytča, Námestie Slovenskej republiky 23, 014 01 Bytča