Kapitálové propojení

Řídicí orgány společnosti KINEX Measuring a.s.

Představenstvo společnosti

Ing. Petr Smrž - předseda
Ing. Jiří Frolka
Jiří Ješina

Dozorčí rada společnosti

Ing. Dana Haľamová
Ing. Igor Kováč, PhD.
Jan Říha